Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Førerkort

Et førerkort er et sertifikat som gir deg retten til å kjøre motoriserte kjøretøy. Hvilken klasse du har rett til å kjøre står oppgitt på kortet. Førerkort blir generelt utstedt etter at mottakeren har bestått en førerprøve, i tillegg til at alle lovbestemte krav er dokumentert.

Å gå til anskaffelse av førerkort markerer for mange første steg inn inn i voksenlivet. For noen er veien til førerkort en lang og skummel prosess. Andre kan ikke vente med å begi seg ut på de frie veiene.For begge parter er det uansett viktig med en trygg og grundig opplæringsprosess i bakhånd.

 

Historisk perspektiv

Verdens første førerkort ble utstedt til tyske Karl Benz, oppfinneren av den moderne bilen, i 1888. Bakgrunnen for førerbeviset var at naboene klaget over bilen hans både bråkte og luktet. Benz bestemte seg derfor for å gå til myndighetene i Baden og be om en skriftlig tillatelse til å føre motorvognen på offentlige veier - noe han da fikk.

Det første landet som innførte krav om førerkort for å føre motorvogner, i tillegg til en obligatorisk test av førerferdigheter, var Kongeriket Preussen - den gang en forbundsstat i Tyskland. Datoen var 29.september 1903. Syv år senere vedtok den tyske riksregjeringen å innføre krav om førerkort i hele Tyskland, og etablerte et system med tester og krav til utdannelse av førere. Dette systemet ble siden forbildet for resten av verden. Blant annet innførte Frankrike kort tid etter et lignende system.

Også Nord-Amerika fulgte raskt etter den tyske og franske modellen. Her var bilbruken blitt stadig mer populær i løpet av det første tiåret av 1900-tallet. Den første førerkortloven her tredte i kraft 1. august 1910 i New York, men gjaldt kun profesjonelle førere i starten. Delstaten New Jersey ble derimot den første staten til å kreve obligatorisk førerprøve i 1913.

Siden 2013 har norske førerkortklasser vært tilpasset felles europeiske regler, innført med EUs tredje førerkortdirektiv.

 

Øvingskjøring

Før man kan starte øvingskjøringen må man fullføre trafikalt grunnkurs ( gjelder ikke om du er over 25 år). Her lærer man grunnleggende kjøreregler for førerkort som gjør deg klar for å ta førerkort. Etter du har fullført trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å øvinskjøre. Akkurat denne delen av kjøreopplæringen er spesielt viktig, da det kun er mengdetrening som gjør at du blir en erfaren bilist. Erfaring er vesentlig for å forhindre ulykker i trafikken.

Øvingsskjøring kan gjøres privat og på trafikkskole. Mange ganger er det kanskje lurt å ta et par timer på skole først, slik at du blir trygg i rollen som bilist. Øvingskjøringen må ikke være til hinder for andre i trafikken. Det kan derfor lønne seg å unngå tett trafikkerte områder helt i starten. De som øvingskjører med deg må:

 • Ha fylt 25 år

 • Vært eier av førerkort i minst fem sammenhengende år.

Når det gjelder hvor du har lov til å øvingskjøre, må dette tilpasses hvor langt du er kommet i opplæringen. Skulle du ha et ønske om eller behov for å øvingskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvingskjøring i det aktuelle landet. Reglene for øvingskjøring varierer nemlig fra land til land. Blant annet må føreren ha gjennomgått en spesiell opplæring samt registrert seg hos myndighetene. I Danmark er all øvingskjøring privat forbudt.

 

Mørkekjøring og glattkjøring

To av de viktigste delene under opplæringen til førerkort er mørkekjøring og glattkjøring. Begge foregår i reelle trafikksituasjoner.

Under en mørkekjøring sitter du på med kjørelærer, mens du som elev er passasjer. Mørkekjøringen anbefales å tas så tidlig som mulig i opplæringen, men er begrenset til tidsperioden 1.november til 15. mars. På mørkekjøringen lærer du årsakssammenhenger ved ulykker i mørket, vurdering av risiko og rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Glattkjøring er et sikkerhetskurs på bane, og skal gi eleven kunnskaper, ferdigheter og innsikt for å utvikle en handlingsberedskap mot ulykker. Sikkerhetskurset skjer sammen med kjørelærer, og sammen går dere gjennom følgende: sikring av personer i bil, sikring av last, utforkjøringsulykker, forskjeller i bremselengde, kjøring i sving og veigrep, unnamanøvrering med bevegelig hinder samt evnen til å forutse mulige hendelser.

 

Teoriprøve

Før du kan ta oppkjøring må du ha bestått teoriprøven. Prøven kan ikke tas før du har søkt om førerkort, men det kan gjøres enkelt på nett. Når søknaden er registrert kan du ta teoriprøve på din valgte trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått kan du starte oppkjøring, så lenge all nødvendig opplæring er gjort. Oppkjøringen må skje innen tre år etter du tok teoriprøven.

Kravene til hva man skal kunne varierer med de ulike klassene for førerkort. En fellesnevner er likevel at det du lærer i praksis bør kombineres med teori. Slik får du best mulig utbytte av kjøreopplæringen. Pensumbøkene dekker alle punkter av læreplanen, og er et viktig hjelpemiddel opp mot både teoriprøve og oppkjøring.

Pensumbøker finner du her.

Dersom du ikke består teoriprøven på første forsøk, må du vente to uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få oppgitt hvilke temaer du svarte feil på, men du får ikke svar på de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven på nytt.

 

Oppkjøring

Oppkjøring skjer på en trafikkstasjon. Før den tid må du ha fullført all obligatorisk opplæring, og dette må være registrert i vårt system. Du må ha godkjent vandel og levert inn eventuelle helseattester. I tillegg må teoriprøven være bestått.

Oppkjøringen inkluderer:

 • 55-60 minutters kjøring under varierte veg- og trafikkforhold.

 • Sikkerhetskontrolloppgave før kjøring.

 • Klargjøring av av bil og deg selv før kjøring.

 • Hvordan du parkerer etter endt tur.

Selve oppkjøringen varer rundt 65-75 minutter, avhengig av ønsket førerkort. Prøven er delt i tre faser: klargjøring av kjøretøyet, sikkerhetskontroll og selve kjøringen, som er den mest omfattende delen av prøven. Kjøringen følger en forhåndsbestemt rute, trukket av en datamaskin, og sensor gir deg veibeskrivelse underveis.

Prøven vurderes som en helhet. Du får beskjed om prøven er bestått med en gang samt en skriftlig begrunnelse for svaret. Dersom du stryker på oppkjøringen må du vente minst fire uker før du kan ta prøven på nytt.

 

Norske klasser

I Norge følger vi de internasjonale klassene ABCDE. Disse har i all hovedsak fortsatt samme innhold som da de ble innført i Norge i 1979. Blant de nyeste klassene finner du A1, C1 og D1 som ble innført i 1997 og klassene AM og A2 som ble innført i 2013.

Dersom du allerede har et førerkort som ble utstedt før 2005, kan dine førerrettigheter være noe utvidet sammenlignet med de som har fått sitt første førerkort etter 1.januar 2005. Husk at nasjonale klasser (S og T) og koder gjelder for kjøring i Norge, og ikke nødvendigvis er gyldige førerbevis i utlandet.

I Norge har vi følgende førerklasser:

 • Moped (Klasse AM)

 • Motorsykkel (klasse, A1, A2 og A3)

 • Personbil (klasse B og B96)

 • Lett lastebil (klasse C1 og C1E)

 • Lastebil (klasse C og CE)

 • Minibuss (klasse D1 og D1E)

 • Buss (klasse D og DE)

 • Traktor (klasse T)

 • Snøscooter (klasse S)

Les mer om førerklassene og hvilke krav som stilles til hvert førerbevis på Statens vegvesen.

 

Førerkort i Norge og resten av verden

I Norge har vi ulike regler for hvilke førerkort som gjelder, avhengig av om de er utstedt innenfor eller utenfor EU/EØS. Hovedregelen er at alle førerkort fra land innenfor EU/EØS kan brukes også i Norge, så lenge de er gyldige og kan byttes direkte inn mot et norsk førerkort uten at man må ta ekstra prøver.

Når det gjelder førerkort utenfor EU/EØS, er reglene hakket strengere. De fleste kan brukes i inntil 3 måneder, men etter denne perioden må man bestå en ny prøve. Grunnen til at det er forskjellig praksis på utenlandske førerbevis, er at Norge er bundet til EUs regelverk for førerkort gjennom EØS-avtalen.

Et viktig prinsipp for dette regelverket er at medlemslandene skal godkjenne hverandres førerkort. Det finnes derimot ingen lignende avtaler utenfor EU/EØS.

 

Hvem er ATL?

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) arbeider for god trafikkopplæring og legger til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for våre medlemmer. I samarbeid med myndighetene og andre organisasjoner, er vi en synlig aktør i arbeidet for økt trafikksikkerhet.

Som en del av dette ansvaret er vi landets største bransjeforbund for trafikkskoler og har avdelinger i samtlige fylker.

 • Våre fylkesavdelinger ivaretar det enkelte medlem og samarbeider med trafikkstasjonene, med ideelle organisasjoner og myndigheter.

 • Våre medlemsskoler tilbyr trafikkopplæring i alle førerkortklasser, bedriftskurs og yrkesopplæring.

 • Alle trafikkskoler godkjent av Statens Vegvesen kan bli medlem av ATL.

   

Finn din nærmeste trafikkskole

Store deler av opplæring til førerkort foregår på en trafikkstasjon. Derfor er det viktig å finne en kjøreskole i nærheten som man trives med. Ved å ta ditt førerbevis på en av våre medlemsskoler er du også sikret en trygg kjøreskole, i henhold til myndighetenes krav for kjøreopplæring. Finn din nærmeste trafikkskole her.