Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Hvordan skal man flette?

Sammenfletting kan skape diskusjoner og mange har meninger om hvordan dette skal gjøres best mulig. Samtidig er det mange som er usikre på hva de skal gjøre når de ser et sammenflettingsskilt foran seg. Vi gir deg tips og råd til hvordan du kan gjøre dette riktig og enkelt!

I Trafikkreglenes §8 Kjørefeltskifte; står det at; «Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses». Videre står det også at; «Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke når antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres. Farten skal gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselsvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse».

Dette er det vi kaller for fletting, eller fletteregelen.

Sammenfletting krever samarbeid. Det er gjensidig vikeplikt og partene må tilpasse seg hverandre. Den beste måten å gjøre dette på er ved plassering.

 

Våre tips ved fletting:

📌 Bruk alltid begge felt helt fram. Slik blir det flyt.

📌 Sørg for tidlig å finne «din plass» i rekken av biler som skal samles i ett felt.

📌 Ikke plasser deg rett ved siden av andre biler, plasser deg på skrå, slik skissen over viser.

📌 Vær bestemt når det er din tur, det er nesten alltid lettere å TA en plass, enn å FÅ en.

📌 Hvis man i god tid før sammenfletting kan unngå å ligge bak store kjøretøy, er det lettere å få oversikt over lukevalget lenger fremme.

📌 Pass på at farten din tilsvarer de andre kjøretøyenes fart.

📌 Sist, men ikke minst, ha god kontroll på de andre rundt deg. Et godt resultat kommer ofte av god observasjon. Følg med i innvendig og utvendig speil, samt blindsone, flere ganger før du bestemmer deg.

Tilbake