Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Når, hvor og hvordan skal jeg bruke blinklys?

23.05.2019

Et spørsmål som stadig dukker opp i trafikale diskusjoner er bruken av blinklys. Hva er korrekt bruk av blinklys i en gitt trafikal situasjon?

 

I Forskrift om kjørende og gående trafikk § 14. Signal og tegn står det i punkt 2; «ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn».

For at det ikke skal være noe tvil senere i artikkelen, definisjonen på et kryss er et «sted hvor veg krysser eller munner ut i annen veg» (§ 1. Definisjoner). Dette betyr at dersom du skal svinge inn på en annen vei, skifte felt eller på annen måte forandre plassering i sideretning, skal du bruke blinklys for å informere andre.

Les mer...

Trinnene i føreropplæringen

11.03.2019

En godt utviklet førerkompetanse er en forutsetning for å lykkes i trafikken. 

 

Dette skal sikres gjennom en føreropplæringsmodell som er skissert og vedtatt av norske myndigheter. Opplæringsmodellen som du skal gjennomføre ble innført i Norge i 2005. Det er en god modell som skal sikre at du er godt rustet til å møte trafikale utfordringer. 

Vårt ønske er at du som fører skal kjøre med lavest mulig risiko, at du skal samhandle best mulig med andre trafikanter og at du skal føle deg trygg og selvsikker både underveis i læreprosessen og når du etterhvert skal ut og kjøre alene. 

Les mer...

Førerkort og alderskrav

11.03.2019

Trafikkskolene er profesjonelle leverandører av trafikkopplæring som skal lede til førerrett.

 

Det er ulike krav til opplæring i de ulike førerkortklassene, men felles for alle er:

– Strukturen i læreplanen for de ulike førerkortklassene er mer lik

– Obligatorisk trinnvurdering

– Refleksjonspauser

Les mer...

Skal du begynne å øvingskjøre?

11.01.2019

Å øvingskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker.

 

Når det gjelder klasse B anbefaler Statens Vegvesen 140 timer øvingskjøring før oppkjøring. Dette tilsvarer over en time i uka i løpet av to år.

ATL oppfordrer til å ta kontakt med en trafikkskole før man begynner med øvingskjøring, for å etablere et godt samarbeid frem mot førerprøven. Hensikten er å øvelseskjøre mye for å komme opp på et høyt nivå tidlig i opplæringsprosessen. Dette danner et godt grunnlag for å øve på det som er innlært. Slik mengdetrening gir mer erfaring så du blir en trafikksikker bilfører.

Les mer...