Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Høsten er her – hvilke utfordringer kan oppstå?

08.10.2020

Høsten er her – og som bilfører, fersk eller erfaren, kan denne tiden by på enkelte utfordringer. Her tar vi for oss noe av det som er verdt å ha i tankene når du skal ut i trafikken.

Les mer...

Tips til biltur med barn

07.07.2020

Mange skal på bilferie i sommer med familien – her kommer vi med tips til hvordan turen kan bli både fin og trafikksikker med barn i bil.

Les mer...

Skal du på bilferie i sommer?

07.07.2020

Skal du på bilferie i sommer? Kontroll av kjøretøyet før du reiser kan være avgjørende for sikkerheten underveis og at bilen holder hele turen. Her har vi listet opp en rekke punkter du bør se på før du kjører.

Les mer...

Hva gjør du som førstemann på et ulykkessted?

07.07.2020

I sommer er det mange som velger bilferie, og det vil til tider være mye trafikk på veiene våre. Hvis du er først på et ulykkessted, vet du hva du kan bidra med?

Les mer...

Hvordan skal man flette?

02.07.2019

Sammenfletting kan skape diskusjoner og mange har meninger om hvordan dette skal gjøres best mulig. Samtidig er det mange som er usikre på hva de skal gjøre når de ser et sammenflettingsskilt foran seg. Vi gir deg tips og råd til hvordan du kan gjøre dette riktig og enkelt!

I Trafikkreglenes §8 Kjørefeltskifte; står det at; «Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses». Videre står det også at; «Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke når antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres. Farten skal gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselsvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse».

Dette er det vi kaller for fletting, eller fletteregelen.

Sammenfletting krever samarbeid. Det er gjensidig vikeplikt og partene må tilpasse seg hverandre. Den beste måten å gjøre dette på er ved plassering.

Les mer...

Hvorfor kan sittestillingen være avgjørende?

27.06.2019

 

Dersom man disponerer egen bil alene tenker man antageligvis ikke så mye over sittestillingen når man setter seg inn, den passer jo uansett. Hvis man derimot skal kjøre en annen bil, kan det være avgjørende for egen sikkerhet at man justerer sittestillingen før man kjører.

Les mer...

Motorvei i Norge - Tips til sikker kjøring

27.06.2019

 

Våre veier er delt opp i mange ulike elementer; de består blant annet av kjørebane, veiskulder, kjørefelt, sykkelfelt og fortau. I tillegg finnes det både kryss og overganger. Vi har enkelte veistrekninger som er merket med opplysningsskilt for motorvei. Disse veiene har noe høyere standard enn øvrige landeveier, og er ment å fungere som raske forbindelsesårer der det er stor trafikktetthet.

Motorvei er vei med fire eller flere kjørefelt, midtdeler, planskilte kryss og uten direkte tilknytning til eiendommene langs veien. Dette betyr at det ikke er vanlige veikryss på motorvei, alle inn- og utkjøringer skjer på egne kjørefelt. Dette gjør motorveien nokså trygg å kjøre på, til tross for høy hastighet.

 

Les mer...

Hvordan forberede seg til lengre kjøreturer?

27.06.2019

Lange bilturer, enten du er nybegynner eller erfaren, krever mye av deg. Som sjåfør skal du hele tiden innhente og bearbeide informasjonen rundt deg. Vi har samlet en rekke tips til deg som kan være verdt å lese før du skal ut på tur.

Les mer...

Slik kontrollere du servostyring på din bil

14.06.2019

 

Som fører av en bil er du ansvarlig for bilens tekniske stand. Det anbefales derfor å sjekke en rekke ting før du starter kjøreturen din – og en av disse er servostyringen. Men hvordan sjekker man egentlig om servostyringen fungerer som den skal?

Servostyring er et system som gjør det enklere å svinge med minimal kraft. Det benyttes en ekstern kraftkilde, et hydraulisk eller elektrisk system, som hjelper til med å vri hjulene når du vrir på rattet. Servostyring ble oppfunnet på 1920-tallet, derfor finnes dette på de fleste moderne biler i dag.

Les mer...

Sjekker du bremsene før du kjører?

11.06.2019

 

Når du kjører bil er du som bilfører ansvarlig for at bilen oppfyller lovpålagte krav og at du har formell dokumentasjon i orden. Du er også ansvarlig for at du som sjåfør oppfyller kriteriene for å kjøre.

Det er en generell regel at «kjøretøyet skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade vegen». Dette står skrevet i Vegtrafikkloven § 13 – Krav til kjøretøy.

Som bilfører er du altså ansvarlig for bilens tekniske stand – et eksempel er at bremsene skal fungere optimalt.

Når man skal ut og kjøre kan det være lurt å sjekke at dette fungerer.

Les mer...

Kontroll av kjøretøy

05.06.2019

 

Hvis det er første gangen du skal ut for å øvelseskjøre eller du akkurat har fått lappen og skal låne bil, er det å anbefale at du lager en god rutine vedrørende kontroll av kjøretøyet før du kjører. 

Som fører av et kjøretøy er du ansvarlig for at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand når du bruker det. Det samme gjelder hvis du er eier og skal låne det bort.

Les mer...

Når, hvor og hvordan skal jeg bruke blinklys?

23.05.2019

 

Et spørsmål som stadig dukker opp i trafikale diskusjoner er bruken av blinklys. Hva er korrekt bruk av blinklys i en gitt trafikal situasjon?

 

I Forskrift om kjørende og gående trafikk § 14. Signal og tegn står det i punkt 2; «ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn».

For at det ikke skal være noe tvil senere i artikkelen, definisjonen på et kryss er et «sted hvor veg krysser eller munner ut i annen veg» (§ 1. Definisjoner). Dette betyr at dersom du skal svinge inn på en annen vei, skifte felt eller på annen måte forandre plassering i sideretning, skal du bruke blinklys for å informere andre.

Les mer...

Trinnene i føreropplæringen

11.03.2019

En godt utviklet førerkompetanse er en forutsetning for å lykkes i trafikken. 

 

Dette skal sikres gjennom en føreropplæringsmodell som er skissert og vedtatt av norske myndigheter. Opplæringsmodellen som du skal gjennomføre ble innført i Norge i 2005. Det er en god modell som skal sikre at du er godt rustet til å møte trafikale utfordringer. 

Vårt ønske er at du som fører skal kjøre med lavest mulig risiko, at du skal samhandle best mulig med andre trafikanter og at du skal føle deg trygg og selvsikker både underveis i læreprosessen og når du etterhvert skal ut og kjøre alene. 

Les mer...

Førerkort og alderskrav

11.03.2019

Trafikkskolene er profesjonelle leverandører av trafikkopplæring som skal lede til førerrett.

 

Det er ulike krav til opplæring i de ulike førerkortklassene, men felles for alle er:

– Strukturen i læreplanen for de ulike førerkortklassene er mer lik

– Obligatorisk trinnvurdering

– Refleksjonspauser

Les mer...

Skal du begynne å øvingskjøre?

11.01.2019

Å øvingskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker.

 

Når det gjelder klasse B anbefaler Statens Vegvesen 140 timer øvingskjøring før oppkjøring. Dette tilsvarer over en time i uka i løpet av to år.

ATL oppfordrer til å ta kontakt med en trafikkskole før man begynner med øvingskjøring, for å etablere et godt samarbeid frem mot førerprøven. Hensikten er å øvelseskjøre mye for å komme opp på et høyt nivå tidlig i opplæringsprosessen. Dette danner et godt grunnlag for å øve på det som er innlært. Slik mengdetrening gir mer erfaring så du blir en trafikksikker bilfører.

Les mer...